Grunnvannsforsyning til Høgås aldershjem og Gravliområdet i Skien kommune.

Borplass for brønn i fjell er tatt ut for vannforsyning til Høgås aldershjem. For vannforsyning til Gravliområdet bør en foreta boring i forbindelse med en regional forkastningssone vest for Høymyr. Boring kan foretas etter tidligere gitt anvisning, men bruk av geofysiske målinger for å fastslå nøyaktig beliggenhet av sprekkesonene her anbefales.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.145
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark