Grunnvannsforsyning til Grane i Nordland.

For grunnvannsforsyning til eksisterende spredt bosetting og ny tettbebyggelse i alt ca. 50 gårder og bolighus/leiligheter - er foreslått en liggende rør- brønn i elveavsetninger på Kvannsletta langs Vefsna. På stedet har en ca. 5 m grus/sand over marine leirer. Alternativet er tatt ut 2 lokaliteter for fjellboring.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-83020
Page number:
6
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland