Grunnvannsforsyning til golfklubb

Det var ønsket grunnvann til vanning av banen. En borebrønn er i bruk til vanning. Bergart er Tønsbergitt. Boreplass ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75157
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold