Grunnvannsforsyning til garnisonen i Porsanger, Porsangermoen

Rapporten omfatter forslag til grunnvannsforsyning for Porsangermoen fra løsavsetningene ved Nedre vann, syd for Porsangermoen. Prøveboringen, som er gjennomført, viser meget gunstige resultater, og det anbefales anlagt en Ø300 mm for prøvepumping. Kapasitet for en permanent grunnvannsbrønn er antatt til 3000 l/min.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.128
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark