Grunnvannsforsyning til gårdsbruk Jaren, Ørje.

Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er gneis og noe amfibolitt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76057
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold