Grunnvannsforsyning til gårdsbruk, Dalås, Hobøl.

Det var ønsket vann til et gårdsbruk, eventuelt også til vanning. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er grovkornet gneis.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76036
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold