Grunnvannsforsyning til gårdsbruk, Eidsberg.

Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75257
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold