Grunnvannsforsyning, Spydevold gård

Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76035
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold