Grunnvannsforsyning til gårdsbruk.

For ca. 10 år siden ble det boret til 36 m, brønnen gir ikke nok vann. Det ble anbefalt å bore dypere.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.153
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud