Vannforsyning til småbruk (nybygg), Gjellestadløkka, Iseveien, Skjeberg

Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76006
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold