Grunnvannsforsyning til forsøksgård.

Det var ønsket vann for vanning av forsøksfelt. To boresteder ble tatt ut. Bergarten er granitt og hyperitt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-77124
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold