Grunnvannsforsyning til Forra, Botn, Dalhaug, Parten, Tårstad Stunes, Evenes kommune, Nordland kommune.

De undersøkte områdene untatt Botn og Parten bør basere vannforsyningen på borebrønner i fjell. Boreplasser er anvist. Parten bør bygge ut en, eventuelt to kilder å basere vannverket på dem. Botn bør prøve boring av et hull som er anvist. Resultatet av dette vil gi grunnlag for hva som videre bør gjøres her.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1113
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland