Grunnvannsforsyning til flere boliger (Mykstufoss kraftverk)

4 boliger har vært forsynt fra en borebrønn i fjell. I perioden gir den for lite vann. Forurensningskilder i området kan forurense brønnen, selv om det ikke har skjedde til nå. Ny boreplass ble tatt ut.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-79052
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud