Grunnvannsforsyning til eneboliger på Sandøya i Tvedestrand kommune.

Grunnvannsforsyning til 10 eneboliger på Sandøya vurdert. Saltvannsfare ved kontinuerlig uttak av større vannmengder. Kombinert system med saltvann i toaletter etc., bruksvann/vanning fra skjellsandlag under leir og sisterner, og små drikkevannsuttak fra borebrønner over felles utjevnings- magasin foreslås, utjevningsbassenget bør også kunne benyttes som vannlager ved drikkevannslevering fra vannbåt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81086
Page number:
5
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder