Grunnvannsforsyning til enebolig ved Skaret.

Vannforsyning til enebolig ønskes. En boring (126 m, skrå N 70/76 g) i rombeporfyr tørr (40l/t) - antagelig grunnet topografiske forhold med stor overhøyde til Tyrifjorden. Ny borplass N for huset - på naboeiendommen utføres som skråboring rett N/60 grader fall til 100-130 m's dyp - inn i markert sprekkesone.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82037
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud