Grunnvannsforsyning til enebolig i Gansdalen.

Det er anvist boreplass for borebrønn i fjell for enebolig. Boringen som går i gneisbergarter vil sannsynligvis gi nok vann, men en kan ikke vente å få store vannmengder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82031
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus