Grunnvannsforsyning til enebolig, Hellerud, Oslo.

Vann til enebolig, eventuelt også til noen naboer. Grovkornet gneis. Bore- plass ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75238
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Oslo