Grunnvannsforsyning til en enebolig [Øvre Tune]

Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76284
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold