Grunnvannsforsyning til Edland - Haukeligrend i Vinje kommune

Edland - Haukeligrendområdet er vurdert for grunnvannsforsyning på nytt da tidligere brønnpunktsanbefalinger medfører noe omfattende klausuleringer. Ny forundersøkelse av dypsnitt er foretatt ved Edland Helsehus. Her anbefales nye anlegg av 6" prøvebrønn for uttak av inntil 600 l/min i et første trinn. Det kan anlegges flere brønner i området for dekning av framtidige behov. Antatt 11000 i år 2010.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81066
Page number:
4
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark