Grunnvannsforsyning til driftsbygning, Nærsnes.

Det var ønsket grunnvannsforsyning til en planlagt driftsbygning for fiskeoppdrett. Det ble tatt ut 2 alternative boreplasser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.117
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud