Grunnvannsforsyning til div. steder i Jondal kommune

Det var ønsket større vanntilførsel til 5 steder i kommunen. Det ble anbefalt å utbedre eksisterende anlegg og å grave nye brønner.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76046
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland