Grunnvannsforsyning til deler av Gjemnes kommune i Møre og Romsdal. Rapport etter oversiktsbefaring.

Oversiktsbefaring for vurdering av grunnvannsforsyning til en rekke gårdsbruk / husklynger / spredt bebyggelse i Gjemnes. Mulige borplasser i fjell er utpekt de fleste steder. Forundersøkelser for utprøving av grunnvannsmuligheter i løsmasser kan tenkes for området Øre ( 1320-1, 32 436. - 6977.)

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-79070
Page number:
24
Document type:
Rapport