Grunnvannsforsyning til caravanplass, Blefjell.

En caravanplass for 150 enheter samt 15 hytter var under bygging. Vannbehovet ca. 1000 l/time med utjevningsbasseng. Bergart kvartsitt Boreplass ble tatt ut.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.190
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud