Grunnvannsforsyning til boligfelt på Bratsberg i Trondheim.

Det er tatt ut borplasser for prøveboring etter grunnvann i fjell for å for- syne påtenkt boligfelt med i alt ca. 100 boliger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-83021
Page number:
3
Document type:
Rapport