Grunnvannsforsyning til bolig ved Borøykilen.

Brønnboring på eiendom i strandkanten vil medføre fare for saltvannsinntreg- ning i brønnen. Skråboring med 40 grader fall mot innlandet er foreslått, men også den vil være risikofylt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81094
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder