Grunnvannsforsyning til Bjorli i Lesja kommune

Undersøkelser og plasseringer av rørbrønner i løsavsetningene langs Rauma for grunnvannsuttak. Forholdene i området er komplisert med hensyn til sedimentfordeling og jerninnhold i vannet. Imidlertid ser det ut til at problemet er løst.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00442
Page number:
6
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland