Grunnvannsforsyning til barnehage, Midtstuen.

Det var ønsket grunnvannsforsyning til en planlagt barnehage. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.144
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oslo