Grunnvannsforsyning til 3 husholdninger, Kråkstad, Ski [Glenne gård]

Det var ønsket vann til 3 husholdninger. Bergarten forholdsvis massiv sliregneis. Boreplass ble tatt ut.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76253
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus