Grunnvannsforsyning til 3 boliger, Eidsberg.

Det var ønsket vann til 3 eneboliger. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er finkornet hyperitt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76058
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold