Grunnvannsforsyning til 2 hyttefelt, Blefjell.

Det var planlagt 2 hyttefelt med henholdsvis 40 og 50 hytter. Bergarten er kvartsitt med noe glimmer og endel pegmatitt. Boreplasser ble tatt ut.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.189
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud