Grunnvannsforsyning, Østmarksetra.

Det var ønsket ny vannforsyning til Østmarksetra, da det gamle borehullet fra 1920 - årene nå ga for lite vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00304
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Oslo