Grunnvannsforsyning, spredt bebyggelse

Det var ønsket grunnvannsforsyning til i alt 17 forskjellige steder i kommunen. Boreplasser ble tatt ut de fleste stedene. Følgende kartnavn er nevnt i rapporten: Bandakslid, Åmlivatn, Holtebru, Froland, Eidsborg, Smørkleppgrendi, Askjemarki, Breiland, Kvålsgrend.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-77069
Page number:
8
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark