Grunnvannsforsyning, Smørstein

Et mindre vannverk for ca. 100 abonnenter ønsker å gå over til grunnvanns- forsyning fra fjellboringer. Bergarten er sandsten, synes å være noe mer opp- sprukket enn vanlig. En boring er utført med negativt resultat. Et nytt forsøk skal utføres. Alternativt bør nåværende vanninntak sikres og vannet kloreres.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82020
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold