Grunnvannsforsyning Skjærhallen, Hvaler kommune

Det er anlagt en gravet brønn som har gått ned i kapasitet; sannsynligvis på grunn av gjentetting rundt brønnen. Ved undersøkelsesboringene i mars 1992 ble et nytt brønnpunkt fastlagt. Samtidig ble mulighetene for kunstig infiltrasjon vurdert. Etter undersøkelsene anbefales det å grave en ny brønn. Det skiftes masse rundt den gamle brønnen, og det anbefales gjort forsøk med kunstig infiltrasjon. Videre ble det satt ut fire peilerør for registrering av grunnvannstand og strømretning.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.235
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold