Grunnvannsforsyning for Selsvik, Solesnes og Svåsand i Jondal kommune, Hordaland.

Vannverk i området er planlagt med bekkeinntak. Det er tatt ut 6 boreplasser for å forsøke å dekke vannbehovet helt eller delvis med grunnvann. 2 andre boringer er utført med akseptable resultater. Se også NGU-rapport til prosjekt nr. 2206.00, 8 oktober 1984.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.076
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland