Grunnvannsforsyning. S. Sandø, Hvaler.

Det var ønsket vann til en hytte og vanning til et gårdsbruk. Bergarten i området er granitt. Alternative boreplasser i fjell og løsmasser ble tatt ut.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76134
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold