Grunnvannsforsyning Sørli på Brandbu.

Uttak av borplasser i ordoviciske skiferbergarter gjennomsatt av intrusiv- ganger for grunnvannsforsyning til hytte. Forholdene synes gode.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-79080
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland