Grunnvannsforsyning, Onsøy kommune.

Muligheten for økt grunnvannsforsyning ble vurdert for 3 steder i kommunen. Steder for boring i fjell ble tatt ut.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-74178
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold