Grunnvannsforsyning, Lunde gård.

Det var ønsket vann til 2 husholdninger og en del dyr. Boreplass for brønn i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-74183
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold