Grunnvannsforsyning, Kontorbygg for Fred Olsen og Akergruppen, Vestby.

Det var planlagt å bygge kontorbygg for ca. 700 personer. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-74038
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus