Grunnvannsforsyning, Kjølberg gård.

Gården er forsynt med grunnvann fra en borebrønn som gir for lite vann. Sted for ny boring i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00059
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold