Grunnvannsforsyning, Kafeteria.

Det var ønsket en tilleggskilde for kafeteria, som sikkerhet. Har i dag en gravet brønn. Bergarten er forholdsvis finkornet gneis. Boreplass ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76155
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud