Grunnvannsforsyning i Alvdal.

I forbindelse med forslag til plassering av rørbrønn på Gulløymoen etter undersøkelsene i 1976, har det rådd usikkerhet om plassering så nær elva Folla var forsvarlig. Det har i tidsrommet fra til 1990 vært gjennomført tilleggsboringer som viser svært variable forhold, men det har ikke ført til noen beslutning om beliggenhet. I forbindelse med GiN-programmet i Hedmark, ble området revurdert og to nye boringer utført i august 1991. Ut fra disse boringene anbefales forekomsten utbygd med ny brønnplassering.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.229
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark