Grunnvannsforsyning i Alta kommune.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har vurdert mulighetene for grunnvann i fjell som vannforsyning til tettstedene Kåfjord, Tappeluft, Storsandnes, Store Korsnes og Nyvoll i Alta kommune. Prøvepumping av fjellbrønn i Kåfjord anbefales, samt sprengning av et annet borhull samme sted. I tillegg er borlokaliteter blitt valgt ut for tettstedene Tappeluft, Storsandnes, Store Korsnes og Nyvoll. Store og Lille Lerresfjord, samt Kviby ble befart.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.124
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark