Grunnvannsforsyning, Hagen skole.

Ved skolen har de en borebrønn som gir lite vann. Sted for ny boring i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00054
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold