Grunnvannsforsyning, Høyjord og Sukke.

Tilleggsvann til kommunale vannverk ved Høyjord og Sukke. Boreplasser for Brønner i fjell (rombeporfyr) ble tatt ut.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81039
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold