Grunnvannsforsyning fra Sukkeområdet.

Befaringsrapport september. Tidligere uttatte boresteder mått flyttes p.g.a. eiendomsgrenser. Bergart er rombeporfyr. Boreplasser ble tatt ut.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76285
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold