Grunnvannsforsyning fra Skoklefallområdet, Nesodden.

Det var ønsket grunnvann som supplering til eksisterende vannverk. Tre boreplasser ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75155
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus