Grunnvannsforsyning fra Braskereidfoss Vannverk. Prøvepumping og sikringssoner.

På oppdrag fra Våler kommune har Norges geologiske undersøkelse gjennomført en prøvepumping av Braskereidfoss Vannverk. Under pumpeforsøket er det regi- strert en tilnærmet lik avsenkning i peilerørene som ligger innen en radius på 110 m fra pumpebrønnene. I peilerørene som ligger utenfor er det ikke registrert noen avsenkning. En gjennomsnittlig radius for 60 døgns oppholds- tid er beregnet til 160 m.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.230
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark