Grunnvannsforsyning, Engelsviken og Øyenkilen.

Det var ønsket en vurdering av mulighetene for større grunnvannsuttak fra fjellbrønner. Noen steder for boringer i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00047
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold